Maskinpark

Maskinpark


Jordfräs med "stenbegravning"


Jordfräsen skiljer sig i konstruktion från en vanlig jordfräs. Det är tack vare omvänd rotation och utvecklad teknik som denna maskin placerar större stenar, rötter och liknande i botten för att sedan "begrava" dem med ett jämt och fint lager av jord som är redo för sådd eller plantering!

Denna jordfräs manövrerar vi med våran "minitraktor" Carraro. En smidig maskin som med lätthet kan manövreras i en trädgård. Med lågbyggd kaross kommer vi nära träd och liknande samt att det ger en bra uppsikt runt om.Dikesslåtter


Med vår armklippare slår vi gräs och sly upp till 4cm i diameter längs vägkanter och i diken, såväl framslänt som bakslänt.

Då armklipparen är monterad på en mindre redskapsbärare är vår maskin det perfekta valet längs cykelvägar och mindre grusvägar som inte är dimensionerade för de stora, tunga maskiner som vanligtvis används för att slå diken.

Vår armklippare är även det perfekta valet längs åkerdiken där man vill undvika jordpackning.


Tack vare smidigheten kan vi klippa allra närmast vägkanten och upp till 3,2m ut åt sidan.Gräsklippning


Vi utför gräsklippning, allt från den minsta gräsplätt upp till "ja, hur stort som helst".


Vi har maskiner för vanlig "veckoklippning", samt maskiner för det höga gräset som klipps någon gång om året.Grävning


Med vår minigrävare på knappt 1 ton och en minsta bredd på strax över 70 cm kan vi utföra grävarbeten i trädgårdar eller andra trånga områden.